Crypto Tax Guide Netherlands 2023

De beste crypto belastinggids van Nederland [editie 2023]

De compacte gids met de belangrijkste vragen en antwoorden over cryptobelastingen in Nederland.

De belangrijkste feiten op een rij:
– Geef de waarde aan die je vermogen had op 1 januari van het belastingjaar onder Box 3.
– Declareer inkomsten uit mining, bounty’s en de exploitatie van een masternode onder Box 1.
– Optimaliseer je belastingen met Blockpit door te kiezen tussen twee berekeningsmethoden in jouw voordeel.
– Deadline voor je belastingaangifte: Eerste mei van het volgende jaar

Worden crypto’s in Nederland belast?

Ja, volgens de Belastingdienst is crypto een belastbaar vermogen. Crypto’s worden beschouwd als een soort persoonlijk vermogen en belast zoals aandelen.

Hoe worden crypto’s in Nederland belast?

Crypto’s worden belast over de veronderstelde waardestijging vanaf het begin van het boekjaar tot het einde van het boekjaar. Ja, dat betekent dat je wordt belast voor het aanhouden van crypto’s. HODLen is belastbaar!

Wat echter anders is dan in de meeste andere landen, is dat je niet direct wordt belast over de werkelijke winst die je maakt met het verkopen of ruilen van crypto’s. Relevant is de waarde van je portefeuille op 1 januari van het belastingjaar.

Eens per jaar betaal je belasting over het fictieve rendement van je hele bezit (niet alleen crypto).

Hoe moeten je crypto’s in Nederland worden aangegeven?

Je belastingen moet je opgeven in drie verschillende vakken. Relevant voor crypto’s zijn alleen de volgende twee:

Elke box heeft verschillende belastingtarieven. 

Eén soort inkomen kan maar onder één box vallen. Dat betekent ook dat het niet mogelijk is om een verlies in de ene box te compenseren met een winst in een andere box.

Rapporteer de waarde die je crypto’s hadden op 1 januari van het belastingjaar onder Box 3.

In sommige gevallen moeten crypto’s in Box 1 gerapporteerd worden:

  • Je krijgt betaald in crypto.
  • Je handelt in daghandel.
  • Je mijnt crypto.
  • Je ontvangt beloningen uit bounties of de exploitatie van een masternode.

NL Tax Guide image01 NL
Hoe moeten je crypto’s gerapporteerd worden?

Hoe hoog is de belasting op crypto’s in Nederland?

Zoals gezegd moeten crypto’s worden aangegeven onder Box 1 en Box 3. Wat betekent dat voor het belastingtarief?

Goed om te weten: Sinds een rechterlijke uitspraak in 2021 zijn er eigenlijk twee verschillende methoden voor de berekening van box 3 relevante cijfers. De details vind je hieronder en in de toelichting van het Blockpit belastingrapport.
In het Blockpit-rapport worden cijfers voor beide methoden weergegeven. Op deze manier maakt Blockpit het je mogelijk om de meest gunstige methode te kiezen, dus de methode die leidt tot een lager belastingresultaat.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk of woningbezit

Over alles wat hier wordt aangegeven, betaal je inkomstenbelasting. De tarieven van de inkomstenbelasting voor 2022 lagen tussen 9,42% en 49,50%. Andere factoren die het belastingtarief beïnvloeden zijn bijvoorbeeld je leeftijd en of je gepensioneerd bent. Neem deze cijfers als een ruwe schatting.

Belastbaar inkomen (EUR)Belastingtarief
tot €35.4729.42%
€35.473 – €69.39837,07%
€69.399 en hoger49,50%
Netherlands personal income tax rates. Source: PWC

Box 1: belastbaar inkomen uit werk of woningbezit
Box 1: belastbaar inkomen uit werk of woningbezit

Box 3: Voordelen uit sparen en beleggen

Van het hele bedrag aan vermogen, spaargeld en beleggingen (niet alleen crypto) dat je op 1 januari aanhoudt, worden je schulden en belastingvrije som afgetrokken. Van dit resulterende bedrag wordt je fictieve rendement berekend. 

Deze fictieve rendementen zijn progressief, want hoe groter je vermogen, hoe groter het totale rendement op dat vermogen zou zijn.

Sparen en beleggenFictief rendement
tot € 50.6511,818%
van € 50.651 tot € 962.3514,366%
vanaf € 962.3515,53%
Fictieve rendementen (2022). Bron: Belastingdienst

De fictieve rendementen veranderen elk jaar. Voor 2022 liggen ze tussen 1,818% (voor vermogenswaarden tot € 50.651) en 5,53% (voor vermogenswaarden boven € 962.351).

Over deze fictieve rendementen moet je 31% belasting betalen.

Tip: In 2022 kun je als individu vermogen hebben met een waarde tot 50.650 euro, en als echtpaar 101.300 euro, zonder dat dit belast wordt. Dit bedrag wordt afgetrokken van de waarde van je vermogen.

Het is tijd voor een voorbeeld:
1. Lotte heeft een waarde van € 200.000 aangegeven in box 3. De eerste € 50.650 zijn belastingvrij. Dan blijft er een bedrag van € 149.350 over.
2. De eerste € 50.651 hebben een fictief rendement van 1,818%. Het rendement is € 921.
3. De overige € 98.699 hebben een fictief rendement van 4.366%. Het rendement is € 4.309.
4. Het totale rendement van Lotte is dus € 5230.
5. Als je het belastingtarief van 31% toepast op het rendement van Lotte krijg je een totale belastingschuld van € 1621.

Word je belast voor het kopen van crypto’s in Nederland?

Nee, het kopen van crypto’s zelf is niet belastbaar. Maar gekochte crypto’s maken dan deel uit van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen dat moet worden aangegeven in Box 3. Meer details vind je in de paragraaf hierboven.

Word je belast voor het HODLen van crypto’s in Nederland?

Ja, want crypto’s die je bezit maken deel uit van je bedrag aan bezittingen, spaargeld & beleggingen dat moet worden aangegeven onder Box 3. Vind meer details in de sectie hierboven.

Word je belast bij de verkoop van crypto’s in Nederland?

Nee, het verkopen van crypto’s zelf is niet belastbaar. Maar als je winst maakt met een verkoop, voegt dit toe aan je bedrag aan vermogen, spaargeld & beleggingen dat moet worden aangegeven onder Box 3.

Hoe worden Airdrops in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belastingheffing van Airdrops is nog niet gepubliceerd. Volgens de heersende opinie moeten Airdrops worden aangegeven in Box 3 als onderdeel van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen.

Hoe wordt Staking in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Stakingbeloningen is nog niet gepubliceerd. Sommige bronnen zien het als inkomen dat resulteert in een Box 1 belastingheffing.

Wij hebben besloten de interpretatie in het voordeel van de belastingbetaler te volgen en het niet onder Box 1 aan te geven. Beloningen uit Staken maken deel uit van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen dat wordt aangegeven in Box 3.

Disclaimer: Deze opvatting hangt af van het individuele geval. Als alternatief kunnen beloningen uit Staking worden aangegeven onder Box 1, omdat we de inkomsten uit Staking in ons rapport laten zien. Vraag het je belastingadviseur.

Hoe wordt Lending in Nederland belast?

Er is nog geen officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Lending rewards gepubliceerd. Sommige bronnen zien het als inkomen dat resulteert in een Box 1 belastingheffing.

Wij hebben besloten de interpretatie in het voordeel van de belastingbetaler te volgen en het niet onder Box 1 aan te geven. Beloningen uit Lending maken deel uit van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen dat wordt aangegeven in Box 3.

Disclaimer: Deze opvatting hangt af van het individuele geval. Als alternatief kunnen beloningen uit Lending worden aangegeven onder Box 1, omdat we de inkomsten uit Lending in ons rapport laten zien. Informeer bij je belastingadviseur.

Hoe wordt Mining in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Mining-beloningen is nog niet gepubliceerd. Wij declareren Mining beloningen onder Box 1 in ons rapport.

Mining op niet-commercieel niveau hoeft hier echter mogelijk niet te worden aangegeven. De belastingindeling hangt af van de manier waarop de activiteiten zijn uitgevoerd en de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, zodat een toetsing door de belastingplichtige of een belastingadviseur noodzakelijk is.

Hoe wordt Liquidity Mining in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belastingheffing van Liquidity Mining is nog niet gepubliceerd. Vanuit ons standpunt moeten deze beloningen worden aangegeven onder Box 1.

Hoe worden premies in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Bounties is nog niet gepubliceerd. Vanuit ons standpunt moeten Bounties worden aangegeven in Box 1.

Hoe worden Masternodes in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Masternodes is nog niet gepubliceerd. Vanuit ons standpunt moeten beloningen uit Masternodes worden aangegeven in Box 1.

Hoe worden Hardforks in Nederland belast?

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Hardforks is nog niet gepubliceerd. Vanuit ons oogpunt maken Hardforks deel uit van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen dat moet worden opgegeven in Box 3.

Hoe worden NFT’s in Nederland belast?

In het algemeen zijn NFT’s vermogensbestanddelen die ook moeten worden aangegeven in Box 3. Er is echter een vrijstelling voor kunstwerken, die niet hoeven te worden aangegeven. Of de onderliggende waarde van de NFT als een kunstwerk wordt beschouwd, moet door de belastingplichtige of een belastingadviseur worden bekeken.

Word je belast bij het schenken of ontvangen van cryptogeschenken in Nederland?

Dat hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvangende persoon. De algemene vrijstelling is € 3.244, en € 6.604 als het tussen ouders en hun kinderen is, per jaar. Alles boven dit bedrag wordt belast.

Op de website van de Belastingdienst is een calculator voor de schenkbelasting te vinden.

Hoe kan ik mijn belastingen optimaliseren met Blockpit?

Er zijn in principe twee belangrijke voordelen van het gebruik van Blockpit om je cryptobelastingen te berekenen.

Voordeel 1: Kies je berekeningsmethode

Sinds een rechterlijke uitspraak in 2021 zijn er twee verschillende methoden voor de berekening van box 3 relevante cijfers. Beide methoden voor box 3 berekening zijn gebaseerd op jaarspecifieke drempels en belastingtarieven. Ook moet bij beide methoden onderscheid worden gemaakt tussen spaargeld en ander vermogen om daar verschillende fictieve rendementen op toe te passen. Wij beschouwen fiatactiva strikt als spaargeld en digitale activa als overige activa. 

Terwijl de oude methode uitgaat van een specifieke verdeling van het totale vermogen afhankelijk van de totale vermogenswaarde met een groter percentage toegewezen aan andere activa (beleggingen) voor grotere vermogenswaarden, houdt de nieuwe methode rekening met de werkelijke verdeling van het vermogen. Op basis van de fictieve rendementen volgens beide methoden en het gegeven belastingtarief wordt het belastingbedrag berekend. 

In het Blockpit-rapport worden de cijfers voor beide methodes weergegeven. Op deze manier maakt Blockpit het mogelijk om de meest gunstige methode te kiezen, dus de methode die leidt tot een lager belastingresultaat.

Voordeel 2: Beloningen voor inzetten en lenen niet aangeven onder Box 1

Een officiële verklaring van de Nederlandse belastingdienst over de belasting van Staking beloningen is nog niet gepubliceerd. Sommige bronnen zien het als inkomsten die leiden tot een Box 1 belastingheffing.

Wij hebben besloten de interpretatie in het voordeel van de belastingbetaler te volgen en het niet onder Box 1 aan te geven. Beloningen uit Staken maken deel uit van je bedrag aan vermogen, sparen & beleggen dat wordt aangegeven in Box 3.

Disclaimer: Deze opvatting hangt af van het individuele geval. Als alternatief kunnen beloningen uit Staking worden aangegeven onder Box 1, omdat we de inkomsten uit Staking in ons rapport laten zien. Informeer bij je belastingadviseur.

NL Tax Guide image04 NL
Hoe kan ik mijn belastingen optimaliseren met Blockpit?

Tot wanneer en hoe moeten de belastingen in Nederland worden aangegeven?

Het Nederlandse belastingjaar begint op 1 januari en loopt tot 31 december. Het belastingseizoen loopt van 1 maart tot 1 mei van het volgende jaar. Gedurende deze periode kun je je belastingen aangeven in het online belastingportaal.

Mis de deadline niet!

NL Tax Guide image03 NL new
Wanneer moet ik mijn belastingen voor het belastingjaar 2022 aangeven?

Tot slot, hoe kan Blockpit helpen bij het afhandelen van je cryptobelastingen?

Blockpit maakt de meest uitgebreide belastingrapporten in PDF-formaat. Onze belastingrapporten bevatten ook duidelijke uitleg in termen van juridische interpretatie voor indiening bij de belastingdienst. Tot nu toe is elk belastingrapport door de belastingdienst geaccepteerd zonder een klacht.

Het rapport geeft informatie over al je saldi en transacties en kan worden gebruikt als bewijs van herkomst bij banken of belastingadviseurs. Het bevat alle relevante transacties van je rekening in het geselecteerde belastingjaar en toont details als tijdstempel, bedrag, vermogen, kosten en vergoedingen van de afzonderlijke transacties.

Netherlands Tax Calculation Blockpit
Voorbeeld van Blockpits belastingrapport voor Nederland

Dein Krypto Steuerreport schnell & einfach mit Blockpit!

Erledige deine Steuererklärung in wenigen Minuten mit dem Blockpit Krypto Steuerrechner.

Haftungsausschluss: Die in diesem Blog-Beitrag bereitgestellten Informationen dienen nur der allgemeinen Information. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen vervollständigt und erheben weder Anspruch auf Richtigkeit noch auf Genauigkeit. Für detaillierte Informationen zu Krypto-Regulierungen empfehlen wir, einen zertifizierten Rechtsberater im jeweiligen Land zu kontaktieren. Sollten Fragen auftauchen, können Sie uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren.

The Big Blockpit Easter Giveaway
The Easter Bunny and Blockpit are giving away exclusive prizes with a total value of over 2500 Euro. Only until April 19th
Das große Blockpit Oster-Gewinnspiel!
Der Osterhase und Blockpit verlosen exklusive Preise im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Aber nur noch bis zum 19. April.